Waar kan ik andere freelance docenten ontmoeten?

Veel andere freelance docenten ontmoet je op de leslocatie. We huren vaak tegelijk meerder zalen binnen één locatie. Daarnaast verzorgen we regelmatig vakgroepoverleggen, waarin je de gelegenheid hebt om andere freelance docenten te ontmoeten. Ook ontvang je een uitnodiging voor de jaarlijkse borrel.