•  

  Freelance Lid examencommissie MBO Bouw, Infra, Transport en Logistiek

  Heb je interesse in een samenwerking en voldoe je aan de gestelde eisen? Stuur ons je motivatie plus een CV via het online reactie formulier.

Terug
Freelance Lid examencommissie MBO Bouw, Infra, Transport en LogistiekOpdracht informatie
Freelance
Freelance/ZZP
Bachelor
Dit zijn je werkzaamheden

Voor de Examencommissie MBO Bouw, Infra, Transport en Logistiek zoeken wij nog leden.

Ons aanbod

• Een passend honorarium
• Freelance-opdrachten
• Flexibele opdrachten

Jouw profiel

De taak van de examencommissie is het uitreiken van het diploma aan alléén die deelnemers die daarvoor in aanmerking komen. Om dit te realiseren voert de examencommissie haar wettelijke taken en bevoegdheden uit:

a.  het borgen van de kwaliteit van de examinering en van de instellingexamens;

b.  het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om instellingsexamens te beoordelen en vast te stellen;

c.   het vaststellen van de instellingsexamens;

d.  het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een deelnemer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een diploma, een certificaat of een instellingsverklaring als bedoeld in artikel 7.4.6 WEB alsmede het uitreiken of afgeven daarvan;

e.  het verlenen van vrijstelling van een instellingsexamen of een centraal examen en

f.   het bij de uitslag betrekken van een keuzedeel waarin de deelnemer in het kader van een eerder door hem gevolgde beroepsopleiding examen heeft afgelegd maar dat niet met goed gevolg door hem is afgesloten.

 


Eisen lid examencommissie
• ervaring in de beroepspraktijk van het werkveld;
• opleiding bij voorkeur minimaal Bachelor;
• specifieke kennis van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing, examinering en onderzoeksvaardigheden;
• kent als lid van de examencommissie de wettelijke taken en verantwoordelijkheden als genoemd in artikel 74.5.a WEB.
• neemt standpunten in, is standvastig en onderbouwt zijn standpunt met argumenten;
• is pro-actief met betrekking tot het verkrijgen van informatie over onderwerpen waarvan hij/zij minder kennis heeft;
• staat open voor argumenten van anderen in de besluitvorming;
• is beschikbaar voor een periode van drie jaar en neemt zitting in de examencommissie zonder last of ruggespraak

Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Adrie Verdam
De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar wij als NCOI Groep voor staan. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. We wilden hét opleidingsinstituut van Nederland zijn. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.

Die doelen zijn inmiddels behaald. We zijn veruit dé opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, hun vaardigheden, hun competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En blijven het. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland. Welkom bij NCOI Groep.

NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Reageren aan NCOI Groep

Hoe gaat dat?

 • Reageer via het reactieformulier Leuk dat je met ons wilt samenwerken.
 •  
 • Uitnodiging selectieprocedure We selecteren geschikte kandidaten voor een vervolgprocedure
 •  
 • Samenwerking Je behoort tot de beste kandidaten, we gaan graag de samenwerking aan
 •  
 • Praktische zaken Je volgt een training over inzet en werkwijze
 •  
 • Freelance aan de slag We sturen je een opdracht voorstel