•  

  Freelance Lid Examencommissie MBO Domein Zorg en welzijn

  Heb je interesse in een samenwerking en voldoe je aan de gestelde eisen? Stuur ons je motivatie plus een recent CV via het online reactie formulier.

Terug
Freelance Lid Examencommissie MBO Domein Zorg en welzijnOpdracht informatie
Freelance
Freelance/ZZP
Bachelor
Freelance
Dit zijn je werkzaamheden

Voor NCOI opleidingen zoekt NCOI Groep binnen het domein MBO Zorg en Welzijn een lid examencommissie binnen één van de onderstaande vakgebieden:


• Jeugdzorg
• Gehandicaptenzorg
• Kinderopvang
• Sociaal werk

Jouw profiel

Als lid van de Examencommissie bent u medeverantwoordelijk voor:
• het vaststellen of de student voldoet aan de eisen van de onderwijs- en examenregeling zodat indien akkoord het diploma kan worden verstrekt;
• het leveren van een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van de examens onverminderd het gestelde in artikel 7.4.5a lid 1a WEB;
• het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van examens te beoordelen en vast te stellen;
• het mede bewaken van de procedure van het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer examens.
• het mede beoordelen van fraude en plagiaat;
• het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 16 WEB en over de maatregelen die op grond van het bepaalde in artikel 7.4,5a WEB in dat verband kunnen worden genomen.
• het leveren van een bijdrage aan het (jaarlijks) opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de examencommissie en het verstrekken van dit verslag aan het bevoegd gezag;
• het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van examens en het vaststellen van de uitslag daarvan;
• het vaststellen van de profielschetsen van de rollen voor toetsing en examinering;
• het zo nodig leveren van een bijdrage in het proces van inspectie van opleidingen;
• het prudentieel omgaan met vertrouwelijke informatie.


Eisen lid examencommissie
• ervaring in de beroepspraktijk van één van de genoemde vakgebieden;
• opleiding minimaal een afgeronde Bachelor binnen één van bovengenoemde vakgebieden;
• specifieke kennis van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing en (praktijk)examinering.
• kent als lid van de examencommissie de wettelijke taken en verantwoordelijkheden als genoemd in artikel 7.4.5 WEB.
• neemt standpunten in, is standvastig en onderbouwt zijn standpunt met argumenten;
• is pro-actief met betrekking tot het verkrijgen van informatie over onderwerpen waarvan hij/zij minder kennis heeft;
• staat open voor argumenten van anderen in de besluitvorming;
• is beschikbaar voor een periode van drie jaar zitting in de examencommissie zonder last of ruggespraak.

Ons aanbod

• Een passend honorarium
• Freelance opdrachten
• Flexibele opdrachten

Reageer op deze Freelance vacature
Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Mayke Jenner
De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar wij als NCOI Groep voor staan. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. We wilden hét opleidingsinstituut van Nederland zijn. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.

Die doelen zijn inmiddels behaald. We zijn veruit dé opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, hun vaardigheden, hun competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En blijven het. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland. Welkom bij NCOI Groep.

NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Reageren aan NCOI Groep

Hoe gaat dat?

 • Reageer via het reactieformulier Leuk dat je met ons wilt samenwerken.
 •  
 • Uitnodiging selectieprocedure We selecteren geschikte kandidaten voor een vervolgprocedure
 •  
 • Samenwerking Je behoort tot de beste kandidaten, we gaan graag de samenwerking aan
 •  
 • Praktische zaken Je volgt een training over inzet en werkwijze
 •  
 • Freelance aan de slag We sturen je een opdracht voorstel
 

Maak je ambities waar met deze

Relevante vacatures