•  

  Freelance Lerarenopleider Wiskunde voor Assessor

  Heb je interesse in een samenwerking en voldoe je aan de gestelde eisen? Stuur ons je motivatie plus een CV via het online sollicitatieformulier.

Terug
Freelance Lerarenopleider Wiskunde voor AssessorOpdracht informatie
Freelance
Freelance/ZZP
Master
Dit zijn je werkzaamheden

Voor NCOI Opleidingen is NCOI Groep op zoek naar freelance Wiskunde docenten voor de Lerarenopleiding.

Als assessor beoordeel je het assessment van de student. In fase 1 en in fase 4 vindt een assessment plaats. Het assessment is een mondeling tentamen en vindt plaats op de werk-/stageplek. Tijdens het assessment wordt beoordeeld of de student geschikt is voor het beroep van leraar (fase 1) en of hij/zij voldoet aan alle startbekwaamheidseisen (eindkwalificaties van de Lerarenopleiding Wiskunde, fase 4). Daarnaast wordt beoordeeld of hij/zij functioneert op HBO Bachelorniveau.

Taken en verantwoordelijkheden, de freelancer:

 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en de kwaliteit van het assessment en de rapportage daarvan;
 • beoordeelt het portfolio van fase 1 en/of fase 4 als niet
 • verdedigbaar/verdedigbaar aan de hand van de beoordelingscriteria en de
 • eisen die gesteld worden aan de inhoud van de portfolio’s;
 • beoordeelt de hoofdfasebekwaamheid van de student (fase 1) op basis van het portfolio van fase 1, het criteriumgerichte interview en de bijgewoonde les;
 • beoordeelt de startbekwaamheid van de student (fase 4) op basis van het
 • portfolio van fase 4, het criteriumgerichte interview en de bijgewoonde les;
 • neemt criteriumgerichte interviews af om een onderbouwd oordeel te kunnen vellen over de hoofdfase- en/of startbekwaamheid van de student;
 • zorgt dat hij/zij goed op de hoogte is van de beoordelingscriteria die zijn
 • opgesteld en kan deze criteria uitleggen aan de student;
 • onderbouwt schriftelijk zijn oordeel en de totstandkoming van zijn oordeel
 • in duidelijke taal, geeft daarbij duidelijk de bron van zijn oordeel aan (portfolio, lesbezoek of interview) in het beoordelingsformulier;
 • geeft juiste, tijdige en volledige terugkoppeling over beoordelingen (aan het Examenbureau);
 • indien de bekwaamheid nog niet voldoende is aangetoond, geeft hij/zij de
 • student handvatten voor het zelfstandig verbeteren van het portfolio en de lesinhoud;
 • overlegt en komt gezamenlijk met de tweede assessor tot een oordeel;
 • stelt het eindcijfer vast voor portfolio fase 1 en/ of fase 4;
 • voert herbeoordelingen uit op verzoek van de Examencommissie;
 • verstrekt gevraagde inlichtingen op verzoek van de Examencommissie.
Ons aanbod

• Een passend honorarium
• Freelance-opdrachten
• Flexibele opdrachten

Jouw profiel

De freelancer:

 • heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in Wiskunde of een tweedegraads onderwijsbevoegdheid in Wiskunde aangevuld met een relevante Masteropleiding;
 • heeft een assessortraining gevolgd en heeft recente ervaring met het afnemen van assessments;
 • heeft recente ervaring in het algemeen vormend onderwijs (AVO) en/of beroepsonderwijs (BO) of heeft recente ervaring als lerarenopleider;
 • is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied van de opleiding;
 • heeft affiniteit met de doelgroep;
 • handelt overeenkomstig de signatuur van de instelling;
 • neemt een professionele en objectieve houding aan en is in staat om rol
 • van assessor op een correcte manier in te vullen;
 • observeert, registreert en beoordeelt de prestaties van de student en
 • handelt hierbij volgens de voorgeschreven procedures;
 • communiceert mondeling en schriftelijk op een correcte wijze in het Nederlands of in een andere taal indien de werkzaamheden dat vereisen;
 • is precies en nauwgezet;
 • beschikt over inlevingsvermogen;
 • is gewend aan werken met deadlines.

 

Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Mayke Jenner
De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar NCOI Groep voor staat. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. Ons doel was toen om hét opleidingsinstituut van Nederland te worden. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.

Dat doel is inmiddels gerealiseerd. We zijn de opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, vaardigheden en competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En we blijven dat. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland.

NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Reageren aan NCOI Groep

Hoe gaat dat?

 • Reageer via het reactieformulier Leuk dat je met ons wilt samenwerken.
 •  
 • Uitnodiging selectieprocedure We selecteren geschikte kandidaten voor een vervolgprocedure
 •  
 • Samenwerking Je behoort tot de beste kandidaten, we gaan graag de samenwerking aan
 •  
 • Praktische zaken Je volgt een training over inzet en werkwijze
 •  
 • Freelance aan de slag We sturen je een opdracht voorstel