•  

  Freelance Assessor Flexibilisering Bachelor Elektrotechniek

  Heb je interesse in een samenwerking en voldoe je aan de gestelde eisen? Stuur ons je motivatie plus een CV via het online reactie formulier.

Terug
Freelance Assessor Flexibilisering Bachelor ElektrotechniekOpdracht informatie
Freelance
Freelance/ZZP
Master
Dit zijn je werkzaamheden

Voor NCOI Opleidingen zijn wij op zoek naar Freelance Assessoren Flexibilisering voor de opleiding Bachelor Elektrotechniek die deelneemt aan Flexibilisering Hoger Onderwijs.

Jouw profiel

Taken en verantwoordelijkheden:
• is verantwoordelijk voor de voorbereiding (waaronder ook de briefing van de tweede assessor), uitvoering en de beoordeling van het portfolio-assessment en de rapportage daarvan;
• voert het portfolio-assessment uit aan de hand van de beoordelingscriteria en de eisen die gesteld worden aan de betreffende leeruitkomst(en) van de opleiding;
• overlegt en komt gezamenlijk met de tweede assessor tot een oordeel;
• onderbouwt schriftelijk zijn oordeel en de totstandkoming van zijn oordeel in het beoordelingsformulier (inclusief onderbouwing in de vorm van constructieve, motiverende feedback);
• geeft juiste, tijdige en volledige terugkoppeling over beoordelingen (aan het examenbureau) en inhoudelijke feedback;
• stelt een duidelijk, gedetailleerd en gestructureerd assessmentrapport op en stelt het resultaat voor het portfolio-assessment vast;
• voert herbeoordelingen uit op verzoek van de examencommissie;
• verstrekt gevraagde inlichtingen op verzoek van de examencommissie.
 

Eisen freelance assessor:
• heeft een relevante afgeronde Masteropleiding;
• is op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied van de opleiding;
• heeft affiniteit met de doelgroep;
• handelt overeenkomstig de signatuur van de instelling;
• heeft een assessortraining gevolgd en heeft recente ervaring met het afnemen van assessments, of is bereid een training te volgen;
• is bekend met valideringsprocessen en -procedures, de beoordelingsinstrumenten en methodologie; 
• neemt een professionele en objectieve houding aan en is in staat om rol van assessor op een correcte manier in te vullen;
• observeert, registreert en beoordeelt de prestaties van de student en handelt hierbij volgens de beschreven procedures;
• beschikt over goede gespreksvaardigheden en beheerst specifieke vraag- en interviewtechnieken;
• communiceert mondeling en schriftelijk op een correcte wijze in het Nederlands;
• is precies en nauwgezet;
• is gewend aan werken met deadlines.

Ons aanbod

• Een passend honorarium
• Freelance-opdrachten
• Flexibele opdrachten

Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Adrie Verdam
De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar NCOI Groep voor staat. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. Ons doel was toen om hét opleidingsinstituut van Nederland te worden. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.
Dat doel is inmiddels gerealiseerd. We zijn de opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, vaardigheden en competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En we blijven dat. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland.
NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Reageren aan NCOI Groep

Hoe gaat dat?

 • Reageer via het reactieformulier Leuk dat je met ons wilt samenwerken.
 •  
 • Uitnodiging selectieprocedure We selecteren geschikte kandidaten voor een vervolgprocedure
 •  
 • Samenwerking Je behoort tot de beste kandidaten, we gaan graag de samenwerking aan
 •  
 • Praktische zaken Je volgt een training over inzet en werkwijze
 •  
 • Freelance aan de slag We sturen je een opdracht voorstel