•  

  Freelance lid Examencommissie Domein Gezondheidszorg en Paramedisch

  Ben jij een Paramedicus in hart en nieren en heb je specifieke kennis van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing, examinering en onderzoekvaardigheden binnen jouw vakgebied;

Terug
Freelance lid Examencommissie Domein Gezondheidszorg en Paramedisch Opdracht informatie
Freelance
WO
Zorg en Welzijn
Dit zijn je werkzaamheden

Als lid van de Examencommissie ben je medeverantwoordelijk voor:

 • het vaststellen of de student voldoet aan de eisen van de onderwijs- en examenregeling zodat indien akkoord het diploma kan worden verstrekt;
 • het leveren van een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van de examens onverminderd het gestelde in artikel 7.4.5a lid 1a WEB;
 • het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de uitslag van examens te beoordelen en vast te stellen;
 • het mede bewaken van de procedure van het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer examens.
 • het mede beoordelen van fraude en plagiaat;
 • het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 16 WEB en over de maatregelen die op grond van het bepaalde in artikel 7.4,5a WEB in dat verband kunnen worden genomen.
 • het leveren van een bijdrage aan het (jaarlijks) opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de examencommissie en het verstrekken van dit verslag aan het bevoegd gezag;
 • het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van examens en het vaststellen van de uitslag daarvan;
 • het vaststellen van de profielschetsen van de rollen voor toetsing en examinering;
 • het zo nodig leveren van een bijdrage in het proces van inspectie van opleidingen;
 • het prudentieel omgaan met vertrouwelijke informatie.
Jouw profiel
 • ervaring in de beroepspraktijk van één de werkvelden; Paramedische beroepen, HBO-verpleegkunde, Management in de Zorg;
 • je hebt affiniteit met de doelgroep;
 • opleiding bij voorkeur minimaal Mastergeschoold;
 • specifieke kennis van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing, examinering en onderzoekvaardigheden;
 • je kent als lid van de examencommissie de wettelijke taken en verantwoordelijkheden als genoemd in artikel 7 WHW.
 • je neemt standpunten in, is standvastig en onderbouwt zijn standpunt met argumenten;
 • je bent pro-actief met betrekking tot het verkrijgen van informatie over onderwerpen waarvan hij/zij minder kennis heeft;
 • je staat open voor argumenten van anderen in de besluitvorming;
 • je bent beschikbaar voor een periode van drie jaar zitting in de examencommissie zonder last of ruggespraak
Ons aanbod
 • Een passend honorarium
 • Freelance-opdrachten
 • Mogelijkheid voor meerdere Freelance rollen
 • Flexibiliteit
Reageer op deze Freelance vacature
Over het label

De grootste opleider van werkend Nederland

NCOI Opleidingen is de grootste opleider van werkend Nederland. Daarnaast zijn wij toonaangevend op het gebied van praktijkgericht en flexibel opleiden. Door onze unieke onderwijsmethode hebben inmiddels al ruim 100.000 werkenden een erkend diploma bij ons behaald. Want onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte aanpak, ervaren topdocenten uit de praktijk en opleidingslocaties door heel Nederland zorgen ervoor dat studeren naast een baan haalbaar is.

Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Tjalling Velthuijsen
De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar NCOI Groep voor staat. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. Ons doel was toen om hét opleidingsinstituut van Nederland te worden. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.

Dat doel is inmiddels gerealiseerd. We zijn de opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, vaardigheden en competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En we blijven dat. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland.

NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Reageren aan NCOI Groep

Hoe gaat dat?

 • Reageer via het reactieformulier Leuk dat je met ons wilt samenwerken.
 •  
 • Uitnodiging selectieprocedure We selecteren geschikte kandidaten voor een vervolgprocedure
 •  
 • Samenwerking Je behoort tot de beste kandidaten, we gaan graag de samenwerking aan
 •  
 • Praktische zaken Je volgt een training over inzet en werkwijze
 •  
 • Freelance aan de slag We sturen je een opdracht voorstel