•  

  Freelance Examinator Technische MBO opleidingen

  Voor NCOI Techniek is NCOI Groep is op zoek naar freelance MBO examinatoren voor de volgende opleidingen:- (Eerste) monteur gas-, water- en warmtedistributie- (Eerste) monteur datadistributie- Technicus data- Technicus gas- Eerste monteur laagspanningsdistributie- Eerste monteur middenspanningsdistributie

Terug
Freelance Examinator Technische MBO opleidingen Opdracht informatie
Freelance
HBO
Overig
Dit zijn je werkzaamheden
 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en de kwaliteit van het assessment en de rapportage daarvan;
 • maakt op basis van de aangeleverde bewijsstukken in het portfolio de afweging of er voldoende basis is voor een criteriumgericht interview en werkplekbezoek;
 • maakt op basis van de aangeleverde bewijsstukken in het portfolio een afweging welke werkprocessen nog nader aangetoond moeten worden tijdens het werkplekbezoek;
 • verzamelt op basis van het portfolio, het werkplekbezoek en het criteriumgericht interview voldoende informatie om een objectieve beoordeling te kunnen maken;
 • trekt conclusies door te kijken naar feiten en waargenomen acties;
 • geeft per werkproces aan welke prestatie indicatoren van het kwalificatiedossier bewezen zijn en onderbouwt dit;
 • onderbouwt schriftelijk zijn oordeel en de totstandkoming van zijn oordeel in duidelijke taal, geeft daarbij duidelijk de bron van zijn oordeel aan (portfolio, werkplek observatie of interview) in het beoordelingsformulier;
 • verwerkt het beoordelingsformulier conform het protocol;
 • verwoordt mondeling zijn oordeel en de totstandkoming van zijn oordeel aan de student.
Jouw profiel
 • heeft een relevante afgeronde HBO opleiding;
 • handelt integer en volgens afspraak / protocol;
 • toont empathie;
 • bewaart onafhankelijkheid/ objectiviteit;
 • heeft ruime en voldoende vakinhoudelijke ervaring en kennis op de vakgebieden waarvoor hij assessments uitvoert, dat wil zegen minimaal 5 jaar relevante ervaring in het desbetreffende domein/vakgebied en beroepservaring van maximaal 5 jaar terug;
 • heeft voldoende vakinhoudelijke kennis van en inzicht in de betreffende kwalificatiedossier(s)/erkenningen;
 • heeft ervaring met MBO onderwijs en kwalificatiedossiers/erkenningen;
 • is goed op de hoogte van protocol en instrumenten ten aanzien van assessments;
 • hanteert verschillende gespreks- en interview technieken;
 • verzamelt in het interview voldoende informatie om een beoordeling te kunnen maken;
 • observeert gestructureerd en op systematische wijze waarneembaar gedrag tijdens het werkplekbezoek en het interview;
 • • draagt zorg voor een geluidsopname van het criteriumgerichte interview.
Ons aanbod
 • Een passend honorarium
 • Freelance-opdrachten
 • Mogelijkheid voor meerdere Freelance rollen
 • Flexibiliteit
Reageer op deze Freelance vacature
Over het label

De grootste opleider van werkend Nederland

NCOI Opleidingen is de grootste opleider van werkend Nederland. Daarnaast zijn wij toonaangevend op het gebied van praktijkgericht en flexibel opleiden. Door onze unieke onderwijsmethode hebben inmiddels al ruim 100.000 werkenden een erkend diploma bij ons behaald. Want onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte aanpak, ervaren topdocenten uit de praktijk en opleidingslocaties door heel Nederland zorgen ervoor dat studeren naast een baan haalbaar is.

Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Kathy Almering
De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar NCOI Groep voor staat. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. Ons doel was toen om hét opleidingsinstituut van Nederland te worden. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.

Dat doel is inmiddels gerealiseerd. We zijn de opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, vaardigheden en competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En we blijven dat. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland.

NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Reageren aan NCOI Groep

Hoe gaat dat?

 • Reageer via het reactieformulier Leuk dat je met ons wilt samenwerken.
 •  
 • Uitnodiging selectieprocedure We selecteren geschikte kandidaten voor een vervolgprocedure
 •  
 • Samenwerking Je behoort tot de beste kandidaten, we gaan graag de samenwerking aan
 •  
 • Praktische zaken Je volgt een training over inzet en werkwijze
 •  
 • Freelance aan de slag We sturen je een opdracht voorstel