•  

  Freelance Lid Examencommissie HBO Finance

  Voor de Examencommissie Domein HBO Finance zoeken wij nog meerdere leden

Terug
Freelance Lid Examencommissie HBO Finance Opdracht informatie
Freelance
WO
Financieel
Dit zijn je werkzaamheden

Als lid van de Examencommissie zorg jij ervoor dat de kwaliteit en procedures van de examinering van onze opleidingen hoog gehouden wordt. Jij stelt vast of een student ook voldoet aan de eisen van de onderwijs- en examenregeling. Je levert een bijdrage aan het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen, om de uitslag van tentamens te beoordelen en vast te stellen. Je helpt bij het bewaken van de procedure voor het verlenen van vrijstellingen. Daarnaast help je mee met het beoordelen van fraude en plagiaat. 

Als lid van de Examencommissie bent u medeverantwoordelijk voor:

 • Het vaststellen of de student voldoet aan de eisen van de onderwijs- en examenregeling zodat indien akkoord het getuigschrift kan worden uitgereikt;
 • Het leveren van een bijdrage aan het borgen van de kwaliteit van de tentamens onverminderd het gestelde in artikel 7.12c WHW;
 • Het leveren van een bijdrage aan het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 7.12b, lid 1 a, b en d WHW en over de maatregelen die op grond van het bepaalde in artikel 7.12b lid, 3 WHW in dat verband kunnen worden genomen.
 • Het leveren van een bijdrage aan het (jaarlijks) opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de examencommissie en het verstrekken van dit verslag aan de directeur onderwijs;
 • Het aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan;
 • Het vaststellen van de profielschetsen van de rollen voor toetsing en examinering;
 • Het zo nodig leveren van een bijdrage in het proces van accreditatie van opleidingen;

Jouw profiel

​​​​​Je bent proactief en niet bang om informatie op te halen over onderwerpen waar je minder kennis over hebt. Je bent standvastig, kan standpunten goed onderbouwen en daarnaast sta je open voor argumenten van anderen. Je bent zorgvuldig in het omgaan met vertrouwelijke informatie en je hebt ervaring in de beroepspraktijk van het werkveld. 

 • Je hebt een afgeronde financiele Masteropleiding;
 • Je hebt recente en relevante werkervaring binnen het financiele werkveld;
 • Je bent beschikbaar voor een periode van drie jaar zitting in de examencommissie zonder last of ruggespraak.
 • Je hebt specifieke kennis van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing, examinering en onderzoek vaardigheden;
 • Je kent als lid van de examencommissie de wettelijke taken en verantwoordelijkheden als genoemd in artikel 7 WHW;
Ons aanbod
 • Een passend honorarium
 • Freelance-opdrachten
 • Mogelijkheid voor meerdere Freelance rollen
 • Flexibiliteit
Reageer op deze Freelance vacature
Over het label

De grootste opleider van werkend Nederland

NCOI Opleidingen is de grootste opleider van werkend Nederland. Daarnaast zijn wij toonaangevend op het gebied van praktijkgericht en flexibel opleiden. Door onze unieke onderwijsmethode hebben inmiddels al ruim 100.000 werkenden een erkend diploma bij ons behaald. Want onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte aanpak, ervaren topdocenten uit de praktijk en opleidingslocaties door heel Nederland zorgen ervoor dat studeren naast een baan haalbaar is.

Heb je nog vragen? Ik help je graag.
Kathy Almering
De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar NCOI Groep voor staat. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. Ons doel was toen om hét opleidingsinstituut van Nederland te worden. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.

Dat doel is inmiddels gerealiseerd. We zijn de opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, vaardigheden en competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En we blijven dat. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland.

NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Reageren aan NCOI Groep

Hoe gaat dat?

 • Reageer via het reactieformulier Leuk dat je met ons wilt samenwerken.
 •  
 • Uitnodiging selectieprocedure We selecteren geschikte kandidaten voor een vervolgprocedure
 •  
 • Samenwerking Je behoort tot de beste kandidaten, we gaan graag de samenwerking aan
 •  
 • Praktische zaken Je volgt een training over inzet en werkwijze
 •  
 • Freelance aan de slag We sturen je een opdracht voorstel