Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieMelding niet meer tonen
Werken bij een groep met een missie

Freelance docent binnen de Basisopleiding Belastingen (BMLO)

Type vacature:Freelance/ZZP
Opleidingsniveau:Bachelor
Voor de Bestuursacademie Nederland is NCOI Groep op zoek naar freelance docenten binnen de Basisopleiding Belastingen (BMLO).

Jij bent de persoon die tijdens een bijeenkomst voor de groep staat en studenten op een professionele en constructieve manier begeleidt tijdens een van de modules uit deze opleiding.

Het profiel

Kennis over de volgende onderwerpen:
De opleiding Basiskennis Belastingen (BMLO) bestaat uit 4 modules van elk 5 dagen.

• Basiskennis belastingen
Juridisch kader voor lokale belastingen, Welke belastingen kunnen lokale overheden heffen? Wat is heffing, wat is invordering? De wijzen van heffing (formeel belastingrecht), Inhoud belastingverordening, Fiscale informatie (verstrekken en opvragen), Bezwaar en beroep, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, De organisatie en inrichting van de staat, Inleiding gemeenterecht en waterschapsrecht, De Algemene wet bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Goederenrecht

• Heffingen
Gemeenteheffingen (materieel en formeel), Waterschapsheffingen, Watersysteemheffingen gebouwd, De gemeente- en waterschapsbelastingen inhoudelijk (materieel belastingrecht), Samenwerking tussen gemeenten en waterschappen bij heffing en invordering, Verzamelen en verstrekken van belastinggegevens

• Inning en invordering basis
Hoofdlijnen invordering, Aanmaning, Dwangbevel, Aanmaningskosten en dwangbevelkosten en invorderingsrente, Versnelde invordering, Verwerken betalingen, Invorderingsmogelijkheden na betekening van het dwangbevel, Vordering ex artikel 19 Invorderingswet 1990, Uitstel van betaling
Verrekening, Gegevens opvragen, Verjaring en stuiting en schorsing, Oninbaar lijden, Schuldsanering

• WOZ en OZB
De Wet WOZ in hoofdlijnen, Wat is een onroerende zaak?, De objectafbakening, De waardebepaling en -vaststelling en het waarderingsproces, De verschillende partijen in het kader van de Wet WOZ, Bezwaar en beroep tegen de WOZ-beschikking, Gegevensverstrekking aan en door gemeenten,
Plaats, historie en kenmerken OZB in het algemeen, De OZB in hoofdlijnen

Eisen freelance docent:
• Je bent zelf werkzaam op een gemeentelijke afdeling Belastingen of werkzaam in een samenwerkingsverband Belastingen.
• Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding.
• Je bent zoveel mogelijk direct of indirect betrokken bij de onderwerpen uit de module.
• Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vak en houdt deze kennis continu bij.
• Je hebt affiniteit met volwasseneneducatie en je hebt bij voorkeur ervaring met deze doelgroep.
• Je bent enthousiast en doortastend en kunt je als een prettige gesprekspartner opstellen.


Taken en verantwoordelijkheden:
• Verzorgen van geplande bijeenkomsten aan studenten.
• Structuur en leiding geven tijdens bijeenkomsten.
• Begeleiden van studenten op basis van de algemene leerdoelen.
• motiveren van studenten tot actieve deelname tijdens de module.

De organisatie

Werkend Nederland sterk maken en sterk houden. Dat is waar NCOI Groep voor staat. Nogal ambitieus, horen we je denken. Klopt. Ambitie is een belangrijk woord in onze organisatie. Het typeert ons. We waren al ambitieus toen we in 1996 begonnen. Ons doel was toen om hét opleidingsinstituut van Nederland te worden. De grootste, omdat we echt een verschil wilden maken. De beste, omdat onze doelgroep terecht veeleisend is. De sterkste, omdat we de bepalende rol in onze samenleving vol verantwoordelijkheid wilden dragen.

Dat doel is inmiddels gerealiseerd. We zijn de opleider van werkend Nederland. We maken jaarlijks tienduizenden werkenden sterker. Maken ze waardevoller voor de organisaties waarvoor zij werken. We vergroten hun kennis, vaardigheden en competenties. Dus ja, we zijn ambitieus. En we blijven dat. Herken je de wil om te winnen in jezelf? Dan nodigen we je graag uit om met ons mee te bouwen. Om samen te werken aan een blijvend sterker Nederland.

NCOI Groep is een dynamische organisatie waar vaste medewerkers samen met freelance professionals werken aan een optimaal leereffect voor onze studenten. Als professional word je ingezet in de rol en binnen een vakgebied waar jouw kracht en competenties liggen. Hierdoor doe jij waar je goed in bent en dit levert voor onze studenten het beste onderwijs op.

Het aanbod

• Een passend honorarium
• Freelance-opdrachten
• Flexibele opdrachten

Meer informatie

Heb je interesse in een samenwerking en voldoe je aan de gestelde eisen? Stuur ons je motivatie plus een CV via het online reactieformulier.
Meer informatie